Dokumendid

Koostöö hea tava

KOOSTÖÖ HEA TAVA

 

Koostöö hea tava eesmärk on panna paika põhimõtted Tallinna Linnavolikogu ja

Linnavalitsuse ning Tallinnas tegutsevate vabaühenduste vaheliseks koostööks.

Heas tavas on selgitatud linnaasutuste ja vabaühenduste vastastikuseid õigusi ja

kohustusi ning koostöö eri vorme.

 

1. Koostöö alused

Sildid

VABAÜHENDUSTE EETIKAKOODEKS

Vabaühenduste tegevuse eetilised põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

2.Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

Sildid

MTÜ Ühendus Loov Nõmme PÕHIKIRI

Mittetulundusühingu Ühendus Loov Nõmme põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Ühendus Loov Nõmme (edaspidi „ühing“) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

Sildid