visioon

Missioon ja visioon

Missioon: 

MTÜ Ühendus Loov Nõmme missiooniks on algatada ja inspireerida tegevusi, mis muudaksid inimesi osavõtlikumaks oma elukeskkonna suhtes, ärgitaks loovat mõtlemist ja edendaks kogukonna elu.

Visioon:

Lühike visioon

Sildid