Visioon

Missioon ja visioon

Missioon: 

MTÜ Ühendus Loov Nõmme missiooniks on algatada ja inspireerida tegevusi, mis muudaksid inimesi osavõtlikumaks oma elukeskkonna suhtes, ärgitaks loovat mõtlemist ja edendaks kogukonna elu.

Visioon:

Lühike visioon

Pikk visioon

Eesmärgid: 

  • Kaasata kogukonda kaasarääkima linnaosa arengule parema elukeskkonna nimel;
  • Toetada kohaliku elu- ja töökeskkonna turvalisust läbi inimeste loomupärase koostöövõime, koostöötahte ja kogukondliku ühtsuse; 
  • Aidata inimestel loovuse väärtustamise ja majandamise abil genereerida ideid ja tegevusi, mis vähendaksid nende sõltuvust riigi ja kohaliku omavalitsuse abist.